Arfon Gwilym
Siân James
Sioned Webb

Sonant

Siân James & Sioned Webb

VRï

Jordan Price Williams (cello)
Patrick Rimes (violin, viola)
Aneirin Jones (violin)

Rhaglen

Sioned Webb: triple harp
“Beth Yw’r Hâf i Mi” – trad. tr. / arr. Sioned Webb

Siân James
“Y Gwcw Fach Lwydlas” – trad. tr. /arr. Siân James

VRï
“Cyw Bach” – trad. tr. / arr. Jordan Price Williams

Sonant & VRï
“Gwern” – Siân James tr. / arr. Sioned Webb

Cerdd Dant – Arfon Gwilym & Sioned Webb
“Cofio” (Waldo) ar y gainc “Mererid” (Menai Williams)

VRï
“Ffoles Llantrisant” – trad. tr. / arr. VRï

Arfon Gwilym, Sonant & VRï
“Clychau” – Siân James tr. / arr. Sioned Webb

Siân James

Siân yw un o gantorion cyfoes mwyaf blaenllaw Cymru ac un o’n prif aroleswyr ym myd cerddoriaeth traddodiadol. Canai’r delyn Geltaidd, mae’n bianydd o fri, ac yn gyfansoddwr. Mae ei dawn fel perfformwraig wedi mynd â hi i theatrau a gwyliau cerddorol ledled y byd ac fe’i pherchir fel un o’n prif llysgenhadon cerddorol. Erbyn hyn, rhyddhawyd deg albym o’i gwaith - casgliadau eclectig o ganeuon gwreiddiol a thraddodiadol a gwmpasai ein emosiynau tyfnaf, o gariad a chwerthin, i golled a’r byd ysbrydol. Mae ei cd diweddaraf, ‘Gosteg’, yn gasgliad o emynau a cherddi ysbrydol wedi’u priodi ag alawon traddodiadol a chyfansoddiadau gwreiddiol. Mae Siân yn enwog am ei gallu greddfol i gyfleu emosiwn twfn yn ei chaneuon a hynny gyda didwylledd ac angerdd. Mae ei theithiau diweddaraf wedi mynd â hi i China, Patagonia, Canada ac Uzbekistan. Breintiwyd hi yn 2007 a’i gwneud yn Gymrodyr o Brifysgol Bangor am ei chyfraniad i ddiwylliant Cymru, ac fe’i urddwyd yn aelod drwy anrhydedd i’r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod.

Sioned Webb

Magwyd Sioned Webb yn y Bala a chlywodd ei hwiangerddi cyntaf gan ei thad, a oedd yn weinidog yno. Mae wrth ei bodd yn dod yn ôl i Lanelwy i berfformio gan mai yno y magwyd ei mam. Derbyniodd ei haddysg ym Mangor gyda’r Athro William Mathias ac yna yn Llundain a chafodd yrfa amrywiol. Mae’n fawr ei pharch fel perfformiwr, darlledwr, addysgwr a chyfansoddwr; wedi perfformio drwy’r byd ac wedi cyhoeddi sawl llyfr ar gerddoriaeth Cymru. Yn enillydd cenedlaethol ar y delyn deires, mae wedi bod yn ymchwilio i archifau gwerin yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth yn ddiweddar gan ddatgelu llawer o gerddoriaeth werin Cymru nas clywyd o’r blaen. Mae Siân James a hithau ar fin cychwyn ar broject gyda Vrï yn y misoedd nesaf.

Arfon Gwilym

Cafodd Arfon ei eni a’i fagu yn ardal Dolgellau, lle cafodd ei drwytho mewn canu gwerin a cherdd dant o oed cynnar. Roedd ei fam, Heulwen, yn delynores ac o leiaf dri o’i deulu agos yn gantorion gwerin a phenillion adnabyddus, gyda’u gwreiddiau yn Llanuwchllyn. Taniwyd diddordeb Arfon mewn canu plygain yn ystod ei gyfnod yn Sir Drefaldwyn. Ar hyd ei oes bu’n weithgar mewn amrywiaeth o fudiadau sy’n hyrwyddo cerddoriaeth draddodiadol. Ef oedd sylfaenydd Ymddiriedolaeth Nansi Richards, a bu’n Ysgrifennydd Cyffredinol Clera, y gymdeithas sy’n hybu offerynnau traddodiadol. Mae’n awdur cyfrol ar hanes cerddoriaeth draddodiadol Cymru ac yn olygydd sawl cyfrol o ganeuon gwerin, gan gynnwys casgliad o garolau plygain a charolau haf.

VRï

Mae tri gŵr ifanc o Gymru yn tarddu o gefndir traddodiadol Gymreig, ac mae y cefndir hwn yn creu trac sain arbennig yw cerddoriaeth sy’n cyfleu cynnwrf diwylliannol y ddau gan mlynedd diwethaf. Mae eu dehongliadau cywrain a heintus o alawon a chaneuon traddodiadol Cymreig wedi ennill clod beirniadol eang iddynt. Derbyniodd eu halbwm cyntaf ‘Tŷ Ein Tadau’ (House Of Our Fathers ‘) yr Albwm Gorau a’r Trac Cymraeg Traddodiadol Gorau yng Ngwobrau Gwerin Cymru ac enwebiad yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 am y Gân Draddodiadol Orau, yn ogystal ag enwebiad ar gyfer Gwobr Gerddoriaeth Cymru. Mae VRï, ochr yn ochr â Beth Celyn, wedi cael sylw yn fwy diweddar ar The Last Night of the Proms yn cynrychioli Cymru mewn casgliad o ganeuon am y môr o bob rhan o Ynysoedd Prydain ac Iwerddon.

Ymateb i ormes cerddoriaeth draddodiadol Cymru gan y capeli Methodistaidd, mae cerddoriaeth VRï yn gafael yn y llinynnau traddodiad sy’n weddill a’r gerddoriaeth a gynhwysir gan y capeli, ac yn eu plethu i ddathliad llawen o hunaniaeth Gymreig. Fel triawd llinynnol, mae’r cyfuniad o ddau ffidl a soddgrwth yn gyfarwydd ac yn anarferol i gerddoriaeth draddodiadol. Mae traddodiad canu corawl wedi gadael ei ôl ar ffidlwyr Cymru, gan adael dau chwaraewr ffidil yn methu â pheidio chwarae mewn cytgord â’i gilydd. Mae ychwanegu’r soddgrwth a’r trefniadau rhythmig a ddefnyddir gan y tri hyn wedi eu harwain i ail-ddarnio’r term ‘chamber-folk’ i ddisgrifio eu cerddoriaeth.

Mae gan Patrick Rimes brofiad teithiol helaeth ar draws 3 chyfandir gyda phobl fel Calan, Ghazalaw a Band Cerys Matthews. Mae’n chwarae ffidil a fiola, ac yn ychwanegu rhywfaint o offerynnau taro Quebecois, offeryn taro i’r traed! Mae galw mawr amdano fel cyfansoddwr / trefnydd, ac enillodd BAFTA yn 2017 am ei gydweithio gyda Bryn Terfel.

Mae Jordan Price Williams yn aml-offerynnwr a chanwr o Gymru o Cwmafan, De Cymru. Mae hefyd yn aelod o NoGood Boyo (enillydd y Trophée Loïc Raison yn 2019 yr Ŵyl Interceltique de Lorient) a’r grŵp arbennig Pendevig. Fel un o arweinwyr cenhedlaeth newydd o sielyddion yr arddull draddodiadol yng Nghymru, mae Jordan wedi cerfio cilfach iddo’i hun fel prif esboniwr chwarae soddgrwth o fewn cerddoriaeth draddodiadol Cymru, gan ailddyfeisio’r arddull ffidil i ffitio’r soddgrwth.

Mae Aneirin Jones yn rhan o’r don newydd o gerddorion traddodiadol ifanc sydd yn dod o Gymru. Wedi bod eisoes yn gweithio’n broffesiynol ers y yn 16 oed gyda phobl fel NoGood Boyo a Pendevig, mae wedi graddio yn ddiweddar o Conservatoire Brenhinol yr Alban gyda gradd mewn Ffidil Draddodiadol - ac mae bellach wedi symud yn ôl i’w famwlad i ddilyn gyrfa mewn cerddoriaeth.

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.