Rhaglen

Doniau Cudd
“Mae gen i Dipyn o Dŷ Bach Twt”

Erin Swyn Williams (Soprano)
Schubert: Y Gleisiad / The Trout

Pedwarawd Lliynnol CGWM
Scott Joplin arr. William Zinn: Country Club

Elain Rhys (telyn)
Pierné: Impromptu Caprice

Ensemble Cellos CGWM
Tony Osborne: Down at the O.K Corral

Telynau Clwyd
arr. Gillian Green: Ymdeithgan Brian Boru

Nod Canolfan Gerdd William Mathias yw cynnig hyfforddiant a phrofiadau cerddorol o’r safon uchaf i gynulleidfa mor eang a phosibl.

Mynycha 350+ o fyfyrwyr (5-80+ oed) wersi unigol rheolaidd gan dim o gerddorion llawrydd profiadol yn ein Canolfan yn Galeri Caernarfon a’n canghennau yn Sir Ddinbych.

Cynigiwn hefyd gyfleodd i bobl ddatblygu eu sgiliau cerddorol trwy gyfrwng gweithgareddau grwp megis:

  • ‘Camau Cerdd’ i blant 6 mis - 7 oed
  • ‘Doniau Cudd’ – sesiynau creadigol i oedolion sydd ag anableddau dysgu
  • Ensemblau siambr ieuenctid
  • Côr Hamdden i bobl hŷn
  • Cerddorfa Gymunedol i oedolion o bob cyrhaeddiad cerddorol.
  • Dosbarthiadau theori a chyfansoddi
  • Cyngherddau, dosbarthiadau meistr a gwyliau cerdd amrywiol
  • Sesiynau canu i bobl hŷn mewn cartrefi gofal ac yn y gymuned.
  • Canfod y Gân – prosiect o dan nawdd Spirit of 2012 sy’n dod a phobl anabl a phobl heb anabledd ynghyd i gymryd rhan yn gyfartal mewn cerddoriaeth gyda’r nod o wella iechyd meddwl a lles.

Yn ystod y cyfnod clo mae CGWM wedi datblygu darpariaeth ar-lein er mwyn sicrhau bod pobl yn parhau i gael mynediad i weithgareddau ac hyfforddiant cerddorol.

Mae CGWM yn aelod o bortffolio refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn cydweithio gyda nifer o bartneriaid.
Mae CGWM yn ddiolchgar am bob cefnogaeth tymor byr a thymor hir gan arianwyr, ymddiriedolaethau, unigolion a Chyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias.

www.cgwm.org.uk

Cyfrannu

Cefnogwch yr Ŵyl trwy roi’r hyn y gallwch chi

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr GGRGC

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyrau rhad ac am ddim gyda newyddion am Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a digwyddiadau codi arian eraill yn ystod y flwyddyn.